'A finestra - Carmen Consoli

Sugnu sempri alla finestra e viru genti ca furria pà strada
Genti bedda, laria, allegra, mutriusa e siddiata
Genti arripudduta cu li gigghia isati e a vucca stritta
"Turi ho vogghia di quaccosa, un passabocca, un lemonsoda"
Iddu ci arrispunni: "Giusi, quannu ti chiamavi Giuseppina, eri licca pà broscia cà granita"
"Turi tu n'ha fattu strada e ora che sei grosso imprenditori, t'ha 'nsignari a classi 'nt' parrari"

Sugnu sempre alla finestra e viru genti spacinnata
Sduvacata 'nte panchini di la piazza, stuta e adduma a sigaretta
Gente ca s'ancontra e dici "Ciao" cu na taliata
Genti ca s'allasca, genti ca s'abbrazza e poi si vasa
Genti ca sa fa stringennu a cinghia, si strapazza e non si pinna
Annunca st'autru 'nvernu non si canta missa
Genti ca sa fa 'lliccannu a sadda
Ma ci fa truvari a tavula cunsata a cu cumanna

Chi ci aviti di taliari, 'un aviti autru a cui pinsari
Almeno un pocu di chiffari
"Itavinni a travagghiari" vannia 'n vecchiu indispettitu
"Avemu u picciu arreri o vitru"
Jù ci dicu "M'ha scusari, chista è la me casa e staju unni mi pare"

La domenica mattina dagli altoparlanti della chiesa
A vuci 'I Patri Coppola n'antrona I casi, trasi dintra l'ossa
"Piccaturi rinunciati a quei piccati di la carni quannu u riavulu s'affaccia rafforzatevi a mutanna"
Quannu attagghiu di la chiesa si posteggia un machinone
Scinni Saro Branchia detto Re Leone
Patri Coppola balbetta e ammogghia l'omelia cu tri paroli
Picchì sua Maestà s'ha fari a comunioni

Chi ci aviti di taliari, 'un aviti autru a cui pinsari
Almeno un pocu di chiffari
"Itavinni un pocu a mari", vannia un vecchiu tintu
"Accussì janca mi pariti 'n spiddu"
Jù ci dicu "M'ha scusari, picchì hati a stari ccà sutta a me casa pà 'nsultari"

Sugnu sempri alla finestra e viru a ranni civiltà
Ca ha statu, nove Turchi, Ebrei e Cristiani si stringeunu la manu
Tannu si pinsava ca "La diversità è ricchezza"
Tempi di biddizza, di puisia, d'amuri e di saggezza
Zoccu ha statu aieri, oggi forsi ca putissi riturnari
Si truvamu semi boni di chiantari
'Nta sta terra 'I focu e mari oggi sentu ca mi parra u cori
E dici ca li cosi stannu pì canciari

Chi ci aviti di taliari 'un aviti autru a cui pinsari
Almeno un poco di chiffari
Itavinni a ballari, ittati quattru sauti e nisciti giustu pì sbariari
Jù ci dicu "Cù piaciri, c'è qualchi danza streusa ca vuliti cunsigghiari?"Credits
Writer(s): CARMEN CONSOLI
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Video consigliato