ירושלם - Haim Israel

אלפים שנות גלות
ידעה נפשנו
עד שזכינו לחזות ביופיך
דמעות חנקו את גרונינו
שעמדנו בשערייך ירושלם
אל תתעצבי עיר של מלך
משיח בן דוד יקרא בשמך
מכל קצוות עולם יעלו על דרך
להתפלל לכבודך ירושלם

הו הו הו מגלות בבל חזרנו
תפילתנו לך הקדשנו
השמעת קולנו ירושלם
בסימטאות עירך צעדנו
אל הכותל ששרד הוא
עוד יבנה ביתך ירושלם

מספרות האגדות שלעת ערב
קול בוקע מהר הצופים
תפילות מוצאות את הדרך
הדרך אל שער הרחמים
אל תתעצבי עיר של מלך...Credits
Writer(s): דודו מתנה
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Video consigliato

© 2020 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.