מלך העולם - חיים ישראל

אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד כח
אל תיבהל, תתבונן
יש כאן אחד יחיד ומיוחד תמיד שומע
כל כך אוהב מכל הלב
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחייה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם כל כך מושלם
ממלך ...
מלך העולם מלך העולם מלך העולם מלך העולם
בחיים כולם נופלים קמים וממשיכים בדרך
אין שום ברירה רק נשארת בחירה
לבחור בטוב והמתוק וחלילה לא להיפך
המציאות מסתירה את האמת
שאפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחייה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם כל כך מושלם
ממלך...
מלך העולם מלך העולם מלך העולם מלך העולם.
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחייה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם כל כך מושלם
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחייה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם כל כך מושלם
ממלך...
מלך העולם מלך העולם מלך העולם מלך העולם
מלך העולםCredits
Writer(s): rr
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Video consigliato

© 2020 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.