Rockol - sezioni principali

Masino - Carmen Consoli

Masinu cugghieva a cirasa,
"teni a cura ca sciddichi vanniava a soggira.
Iddu pinsava megghiu ca mi spicciu picchì m'a ttau.
"Si misu jautu e a scala non teni, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
"Si misu jautu e a scala non teni, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
A soggira, vistuta di nivuru, sulla 'o picu d'o suli schigghiava:
"Masinu a cura si caschi
t'acciunchi" Iddu pinsava:
"'cch'è beddu sti trivulu"
"Si misu jautu e a scala non teni, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
"Si misu jautu e a scala non tent, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
"Si misu jautu e a scala non teni, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
"Si misu jautu e a scala non teni, scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Tra u picciu da soggira
e 'ntra ca era misu mali,
a scala si ruppi, ... (si rumpiu a scala) ma iddu arristau appinnutu
'nda l'avvuru e a bedda
cirasa arrivau n'terra.
a bedda cirasa russa e duci.
a bedda cirasa russa e duci.Credits
Writer(s): CARMEN CONSOLI
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Video consigliato