Ana Ana - Haim Israel

אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי
אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי

עוד יום שנשרף
כבר שבוע עף
אין לי שום דבר
אך אני עוד שר
לא רוצה ארמון
לא רודף ממון
לחם עבודה

ואומר תודה

אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי
אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי

מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי

העולם גלגל
רק צריך מזל
יום אתה צוחק
ופעם מתרסק
אז תהיה חכם

חייך אל העולם
שמח בחלקך
והוא יאהב אותך

אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי
אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי

ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי

אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי
אנא אנא אנא אנא ענני
אלי האר נא את דרכי
ותחזק אותי
תשמח ליבי ותתן לי
מזל מזל מעט מזל
אור לנשמתי.
YudatiCredits
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Video consigliato

© 2020 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.