Xiu Xiu

I testi delle canzoni

Xiu Xiu
Pink City
Xiu Xiu
(A Promise)
Suha
Xiu Xiu
(Knife Play)
Forget
Xiu Xiu
(Forget)
Luber
Xiu Xiu
(Knife Play)