Tokio Hotel

I testi delle canzoni

Tokio Hotel
Monsoon
Tokio Hotel
(Scream)
Automatic
Tokio Hotel
(Humanoid)
Don't Jump
Tokio Hotel
(Scream)
Ready, Set, Go!
Tokio Hotel
(Scream)
Rescue Me
Tokio Hotel
(Scream)
What If
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Stop, Babe
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Phantomrider
Tokio Hotel
(Humanoid)
Sonnensystem
Tokio Hotel
(Humanoid)
Automatisch
Tokio Hotel
(Humanoid)
Durch den Monsun
Tokio Hotel
(Schrei)
Easy
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Scream
Tokio Hotel
(Scream)
Pain of Love
Tokio Hotel
(Humanoid)
1000 Oceans
Tokio Hotel
(Scream)