Tokio Hotel

I testi delle canzoni

Tokio Hotel
Automatic
Tokio Hotel
(Humanoid)
Don't Jump
Tokio Hotel
(Scream)
Scream
Tokio Hotel
(Scream)
What If
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Stop, Babe
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Easy
Tokio Hotel
(Dream Machine)
Noise
Tokio Hotel
(Humanoid)
Hey You
Tokio Hotel
(Humanoid)
Schrei
Tokio Hotel
(Schrei)
Automatisch
Tokio Hotel
(Humanoid)
Live Every Second
Tokio Hotel
(Scream)