Gazzelle

I testi delle canzoni

Gazzelle
Sayonara
Gazzelle
(Sayonara)
Sopra
Gazzelle
(Punk)
Scintille
Gazzelle
(Punk)
Smpp
Gazzelle
(Punk)
Tutta la vita
Gazzelle
(Punk)
Punk
Gazzelle
(Punk)
Super Martina
Lorenzo Fragola feat. Gazzelle
(Bengala)
Coprimi le spalle
Gazzelle
(Punk)
Nmrpm
Gazzelle
(Superbattito)
Nero
Gazzelle
(Nero)
Quella te
Gazzelle
(Superbattito)
Non c'è niente
Gazzelle
(Punk)
Sbatti
Gazzelle
(Punk)
Martelli
Gazzelle
(Martelli)
Balena
Gazzelle
(Superbattito)
Meltinpot
Gazzelle
(Superbattito)
OMG
Gazzelle
(Punk)
Démodé
Gazzelle
(Superbattito)
Greta
Gazzelle
(Superbattito)