Daniel Lanois

I testi delle canzoni

Daniel Lanois
Deep Blue Day
Brian Eno, Roger Eno, Daniel Lanois, BJ Cole & Icebreaker
(Apollo)
Stars
Brian Eno, Daniel Lanois & Icebreaker
(Apollo)
Shine
Daniel Lanois
(Shine)
Amazing Grace
Daniel Lanois
(Acadie)
Falling At Your Feet
Daniel Lanois
(Shine)
White Mustang II
Daniel Lanois
(Acadie)
Still Water
Daniel Lanois
(Acadie)
I Love You
Daniel Lanois
(Shine)
Fisherman's Daughter
Daniel Lanois
(Acadie)
San Juan
Daniel Lanois
(Shine)
Sometimes
Daniel Lanois
(Shine)
Under a Stormy Sky
Daniel Lanois
(Acadie)